Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-9976-07-2019 FERAMARK L66403006M Refuzuar - - 01-07-2019   Shiko
LC-2517-04-2015 " FERRI " TRANS FORWARDING SERVICE K51521501O Aprovuar LN-9542-05-2015 Aktive 22-04-2015   Shiko
LC-6215-07-2014 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar LN-8338-07-2014 Aktive 14-07-2014   Shiko
LC-7480-12-2012 " XHOIL " K54223401P Aprovuar PN-4772-01-2013 Aktive 31-12-2012   Shiko
LC-8290-04-2011 "BLINI-2E" K64130403S Refuzuar - - 13-04-2011   Shiko
LC-6931-01-2011 "CANI" K38707139A Aprovuar LN-2839-02-2011 Perfunduar Afati 21-01-2011   Shiko
LC-0536-08-2013 "DAKLI" K32724219T Aprovuar LN-6364-04-2013 Aktive 19-08-2013   Shiko
LC-6480-10-2012 "EMILIANO" SHPK K63523001W Aprovuar PN-4312-10-2012 Aktive 29-10-2012   Shiko
LC-8749-05-2011 "ERALD" J64103835M Aprovuar PN-1855-05-2011 Aktive 16-05-2011   Shiko
LC-9425-06-2018 "GEGA CENTER GKG" K66801001T Aprovuar PN-6785-07-2018 Aktive 05-06-2018   Shiko

Faqe 1 nga 50