Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-9976-07-2019 FERAMARK L66403006M Refuzuar - - 01-07-2019   Shiko
LC-5320-12-2017 MEMORY PLASTIK L72129502J Aprovuar - - 04-12-2017   Shiko
LC-2786-10-2018 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar PN-7203-05-2014 Aktive 16-10-2018   Shiko
LC-5038-11-2017 " KRWM " SH.A K84227001O Refuzuar - - 15-11-2017   Shiko
LC-4323-07-2010 "ALB BERATI"SHPK K32514075H Refuzuar - - 12-07-2010   Shiko
LC-8946-04-2013 "AL-DEMIRAJ" SHPK K56321622A Refuzuar - - 11-04-2013   Shiko
LC-5297-12-2017 "ATELIER 4" K31812012H Aprovuar LN-6585-06-2013 Aktive 01-12-2017   Shiko
LC-3862-03-2014 "BAHITI PLAST" K58002601Q Aprovuar LN-7777-04-2014 Aktive 11-03-2014   Shiko
LC-1026-04-2016 "BENAKS - 94" J73804663H Refuzuar - - 07-04-2016   Shiko
LC-5295-11-2019 "BIDAJ" K62615801I Aprovuar - - 11-11-2019   Shiko

Faqe 1 nga 50