Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-5371-05-2014 "MUCA - 2006" K77606101B Aprovuar LN-8064-05-2014 Aktive 28-05-2014   Shiko
LC-4898-11-2017 " 3D - Company " L43806003H Aprovuar LN-4054-11-2017 Aktive 07-11-2017   Shiko
LC-6526-10-2016 "ALBA" J92227004L Refuzuar - - 31-10-2016   Shiko
LC-3333-04-2010 "ARSI" SHPK K49701305B Refuzuar - - 27-04-2010   Shiko
LC-0518-08-2013 "BRAHAJ" SHPK K37513881M Aprovuar PN-7619-07-2014 Modifikuar 16-08-2013   Shiko
LC-8323-04-2011 "EUROTOP" K57108001L Refuzuar - - 15-04-2011   Shiko
LC-3144-04-2010 "FLORI" K67911502U Aprovuar PN-0357-04-2010 Aktive 13-04-2010   Shiko
LC-0297-01-2015 "Fondacioni Arsimor Shqiptar" L12018452U Refuzuar - - 21-01-2015   Shiko
LC-5729-08-2012 "GECI - SHPK" K37313014C Aprovuar LN-5592-09-2012 Modifikuar 30-08-2012   Shiko
LC-5424-05-2014 "GENER 2" K58615301M Aprovuar PN-7409-06-2014 Aktive 30-05-2014   Shiko

Faqe 1 nga 50