Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-9976-07-2019 FERAMARK L66403006M Refuzuar - - 01-07-2019   Shiko
LC-3996-04-2012 KUID K63005203O Aprovuar PN-3439-04-2012 Aktive 24-04-2012   Shiko
LC-6215-07-2014 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar LN-8338-07-2014 Aktive 14-07-2014   Shiko
LC-7480-12-2012 " XHOIL " K54223401P Aprovuar PN-4772-01-2013 Aktive 31-12-2012   Shiko
LC-6526-10-2016 "ALBA" J92227004L Refuzuar - - 31-10-2016   Shiko
LC-0140-01-2015 "BENAKS - 94" J73804663H Aprovuar PN-9294-02-2015 Aktive 15-01-2015   Shiko
LC-2093-04-2015 "BENAKS - 94" J73804663H Aprovuar PN-1209-11-2015 Aktive 07-04-2015   Shiko
LC-5748-06-2014 "BENDI" K11519008D Refuzuar - - 18-06-2014   Shiko
LC-8550-11-2014 "BESA GAZ" J82605859M Refuzuar - - 05-11-2014   Shiko
LC-0191-04-2017 "FLEDI 2015" L57821901O Aprovuar PN-5025-05-2017 Aktive 07-04-2017   Shiko

Faqe 1 nga 50