Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-6215-07-2014 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar LN-8338-07-2014 Aktive 14-07-2014   Shiko
LC-6008-07-2014 " Supermarket Elisabet" Sh.p.k K83716009N Refuzuar - - 01-07-2014   Shiko
LC-8269-02-2013 "ABCOM" K11308001B Refuzuar - - 21-02-2013   Shiko
LC-2347-04-2015 "ARBEN HOXHA" K53725855O Aprovuar PN-9948-05-2015 Aktive 17-04-2015   Shiko
LC-3651-05-2010 "ARJANA-C" SHPK K68510601D Aprovuar PN-0479-06-2010 Aktive 20-05-2010   Shiko
LC-3953-03-2014 "Artemis farm" L41407010C Refuzuar - - 17-03-2014   Shiko
LC-5297-12-2017 "ATELIER 4" K31812012H Aprovuar LN-6585-06-2013 Aktive 01-12-2017   Shiko
LC-5748-06-2014 "BENDI" K11519008D Refuzuar - - 18-06-2014   Shiko
LC-8749-05-2011 "ERALD" J64103835M Aprovuar PN-1855-05-2011 Aktive 16-05-2011   Shiko
LC-8323-04-2011 "EUROTOP" K57108001L Refuzuar - - 15-04-2011   Shiko

Faqe 1 nga 50