Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-5371-05-2014 "MUCA - 2006" K77606101B Aprovuar LN-8064-05-2014 Aktive 28-05-2014   Shiko
LC-9728-08-2011 ' E D I ' J92417002U Aprovuar PN-2171-08-2011 Aktive 18-08-2011   Shiko
LC-0775-10-2011 GEMINI K24725210B Aprovuar PN-2441-11-2011 Aktive 24-10-2011   Shiko
LC-9494-12-2014 KRASTA K26513465D Aprovuar PN-9065-01-2015 Aktive 15-12-2014   Shiko
LC-5439-08-2012 " S. A G " K51802003G Aprovuar PN-3960-08-2012 Aktive 01-08-2012   Shiko
LC-1291-10-2013 "2K - B" SHPK K64105809L Aprovuar PN-6376-10-2013 Aktive 18-10-2013   Shiko
LC-3981-07-2015 "ALB" K66407006I Aprovuar PN-0571-07-2015 Aktive 01-07-2015   Shiko
LC-8547-11-2014 "BESA GAZ" J82605859M Aprovuar PN-8521-11-2014 Aktive 05-11-2014   Shiko
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Shiko
LC-0333-08-2013 "GENER 2" K58615301M Aprovuar PN-5990-08-2013 Aktive 01-08-2013   Shiko

Faqe 1 nga 50