Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-9976-07-2019 FERAMARK L66403006M Refuzuar - - 01-07-2019   Shiko
LC-2786-10-2018 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar PN-7203-05-2014 Aktive 16-10-2018   Shiko
LC-5038-11-2017 " KRWM " SH.A K84227001O Refuzuar - - 15-11-2017   Shiko
LC-3862-03-2014 "BAHITI PLAST" K58002601Q Aprovuar LN-7777-04-2014 Aktive 11-03-2014   Shiko
LC-4512-12-2018 "BENIAN" K36525001M Refuzuar - - 26-12-2018   Shiko
LC-0518-08-2013 "BRAHAJ" SHPK K37513881M Aprovuar PN-7619-07-2014 Modifikuar 16-08-2013   Shiko
LC-3662-05-2010 "FLORJON" SHPK K63327015G Aprovuar PN-0485-06-2010 Aktive 21-05-2010   Shiko
LC-4761-10-2017 "GENER 2" K58615301M Aprovuar PN-3538-08-2016 Revokuar 31-10-2017   Shiko
LC-7671-12-2016 "GIB" K48021209M Aprovuar PN-4616-02-2017 Aktive 20-12-2016   Shiko
LC-6003-11-2010 "Hipermarket G & N".Sali Lika Center K67511303E Refuzuar - - 24-11-2010   Shiko

Faqe 1 nga 50