Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-0284-07-2019 Niko Nebelli K34212467C Aprovuar LN-8093-08-2019 Aktive 09-07-2019   Shiko
LC-6526-10-2016 "ALBA" J92227004L Refuzuar - - 31-10-2016   Shiko
LC-4512-12-2018 "BENIAN" K36525001M Refuzuar - - 26-12-2018   Shiko
LC-6480-10-2012 "EMILIANO" SHPK K63523001W Aprovuar PN-4312-10-2012 Aktive 29-10-2012   Shiko
LC-0191-04-2017 "FLEDI 2015" L57821901O Aprovuar PN-5025-05-2017 Aktive 07-04-2017   Shiko
LC-6021-02-2019 "GENKLAUDIS" SH.A. K76911001E Aprovuar LN-4710-03-2018 Aktive 26-02-2019   Shiko
LC-1871-05-2016 "GLEDIS" K27222001M Aprovuar PN-2973-06-2016 Aktive 04-05-2016   Shiko
LC-9042-11-2014 "PERMETI EXPRES LINES" SHPK L18719201D Aprovuar LN-2985-03-2011 Aktive 25-11-2014   Shiko
LC-5926-11-2010 "REGINA" K67621508R Refuzuar - - 18-11-2010   Shiko
LC-0141-04-2017 "Sallameri Caca" K94605004K Refuzuar - - 06-04-2017   Shiko

Faqe 1 nga 50