Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-4218-05-2012 KUID K63005203O Aprovuar PN-3512-05-2012 Aktive 07-05-2012   Shiko
LC-3699-04-2012 Thoma Dhiamandi K57214201K Aprovuar PN-3410-04-2012 Perfunduar Afati 10-04-2012   Shiko
LC-7231-12-2012 " EURO GIPS " SH.P.K. K61614004A Aprovuar me miratim në heshtje PN-5190-04-2013 Aktive 13-12-2012   Shiko
LC-5439-08-2012 " S. A G " K51802003G Aprovuar PN-3960-08-2012 Aktive 01-08-2012   Shiko
LC-5177-09-2010 "ALBMIR" K04005028G Aprovuar PN-0869-10-2010 Aktive 28-09-2010   Shiko
LC-4654-08-2010 "ALPIN" SHPK K68404710V Aprovuar LN-1975-08-2010 Aktive 10-08-2010   Shiko
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Shiko
LC-0333-08-2013 "GENER 2" K58615301M Aprovuar PN-5990-08-2013 Aktive 01-08-2013   Shiko
LC-2291-02-2010 "GRUAJA NE ZHVILLIM SHKODER" K56423001B Aprovuar LN-0924-02-2010 Aktive 15-02-2010   Shiko
LC-1050-10-2013 "GRUP EGNATIA KOMPANI" J82213002Q Aprovuar PN-6304-10-2013 Aktive 01-10-2013   Shiko

Faqe 1 nga 50