Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-5371-05-2014 "MUCA - 2006" K77606101B Aprovuar LN-8064-05-2014 Aktive 28-05-2014   Shiko
LC-5038-11-2017 " KRWM " SH.A K84227001O Institucioni tjeter - Ne proces - - 15-11-2017   Shiko
LC-3953-03-2014 "Artemis farm" L41407010C Refuzuar - - 17-03-2014   Shiko
LC-9828-06-2013 "ATELIER 4" K31812012H Aprovuar LN-6585-06-2013 Aktive 14-06-2013   Shiko
LC-3862-03-2014 "BAHITI PLAST" K58002601Q Aprovuar LN-7777-04-2014 Aktive 11-03-2014   Shiko
LC-5167-05-2014 "DHOKSA" K54208801K Refuzuar - - 19-05-2014   Shiko
LC-8323-04-2011 "EUROTOP" K57108001L Refuzuar - - 15-04-2011   Shiko
LC-5729-08-2012 "GECI - SHPK" K37313014C Aprovuar LN-5592-09-2012 Modifikuar 30-08-2012   Shiko
LC-4648-05-2012 "GENKLAUDIS" SH.A. K76911001E Aprovuar PN-3755-07-2012 Aktive 31-05-2012   Shiko
LC-6003-11-2010 "Hipermarket G & N".Sali Lika Center K67511303E Refuzuar - - 24-11-2010   Shiko

Faqe 1 nga 50