Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-9367-06-2018 "ALBANISA - KRYPI" J96829413B Aprovuar PN-7934-01-2019 Aktive 01-06-2018   Shiko
LC-5748-06-2014 "BENDI" K11519008D Refuzuar - - 18-06-2014   Shiko
LC-0191-04-2017 "FLEDI 2015" L57821901O Aprovuar PN-5025-05-2017 Aktive 07-04-2017   Shiko
LC-1082-10-2013 "FUTURA 77" L31303510I Aprovuar PN-6309-10-2013 Aktive 02-10-2013   Shiko
LC-3614-06-2015 "GEGA CENTER GKG " K66801001T Refuzuar - - 09-06-2015   Shiko
LC-3513-02-2014 "IDROMENO - 2006" K76323007C Aprovuar LN-7638-03-2014 Aktive 21-02-2014   Shiko
LC-5870-09-2012 "JOAL-06" K64006602O Aprovuar PN-4272-10-2012 Modifikuar 13-09-2012   Shiko
LC-9872-09-2011 "Projekti Shpresa" K47121001G Aprovuar LN-3781-09-2011 Aktive 02-09-2011   Shiko
LC-5926-11-2010 "REGINA" K67621508R Refuzuar - - 18-11-2010   Shiko
LC-3701-09-2017 "Sallameri Caca" K94605004K Refuzuar - - 13-09-2017   Shiko

Faqe 1 nga 50