Ne ambientet e Qendrës Kombëtare të Biznesit nuk lejohet pirja e duhanit

 

- Duhani dëmton rënde shëndetin

Duhani ështe shkaktari kryesor dhe i veçantë i sëmundjeve të parakohshme.