Njoftim per sherbimin e Depozitimit te Pasqyrave Financiare dhe Raporteve te Auditit

 

 

Të nderuar subjekte,

Shërbimi për Depozitimin e pasqyrave financiare dhe raporteve te auditit do të jetë  përkohësisht jashtë funksioni diten e enjte date 23.05.2019 nga ora 6.00- 7.00 . Për arsye të përmirësimit të infrastrukturës së ofrimit të këtij shërbimi.

Ju faleminderit për mirëkuptimin!