Welcome, AnonymousTë nderuar subjekte/qytetarë,

 

Qendra Kombëtare e Regjistrimit, ju bën me dije se për të përballuar fluksin e kërkesave për regjistrim është duke punuar me orare të zgjatura në të gjitha sportelet e shërbimit të saj. Gjithashtu me qëllim shmangien e vonesave në marrjen e shërbimeve ju inkurajojmë të përdorni sportelin elektronik (aplikoni online). Ky shërbim ofrohet nëpërmjet plaformës qeveritare të ndërveprimit e-albania.


Regjistrimi nëpërmjet sportelit elektronik është i thjeshtë dhe mund të kryhet si nga individët ashtu dhe bizneset.


1. Individi, i cili do të kryejë aplikimin (psh. regjistrim fillestar/person fizik), duhet të jetë i pajisur me kartë identiteti ose pasaportë biometrike.

2. Shërbimi ofrohet pa pagesë.


Për çdo informacion apo paqartësi, QKR ka ngritur një sportel të dedikuar (Sporteli Nr.1) pranë zyrave qëndrore ku mund të adresoni shqetësimet tuaja.


Ju mund të na kontaktoni në tel: +35542272391, email: info.qkr@qkr.gov.al apo të vizitoni: www.qkr.gov.al , www.e-albania.al


Ju faleminderit