Welcome, AnonymousTë nderuar qytetarë/subjekte,


Qendra Kombëtare e Regjistrimit, ka kënaqësinë t’ju prezantojë shërbimin e regjistrimit të biznesit nëpërmjet sportelit elektronik. Ky shërbim ofrohet nëpërmjet plaformës qeveritare të ndërveprimit e-albania dhe përdorimit të mjeteve të sigurta të identifikimit, më konkretisht:

1.          Regjistrimi fillestar i biznesit;

2.          Regjistrime të tjera (ndryshime në të dhënat e regjistruara);

3.          Depozitimi i pasqyrave financiare dhe raportet e auditimit;

4.          Tërheqja e ekstrakteve të regjistrit tregtar, elektronikisht të nënshkruara, etj.


Regjistrimi nëpërmjet sportelit elektronik është i thjeshtë dhe mund të kryhet si nga individët ashtu dhe bizneset.

Hapi i parë është krijimi i profilit të tyre në portalin e-Albania, proces që mundësohet nëpërmjet hedhjes së të dhënave të kartës së identitetit (SSN), të cilat automatikisht verifikohen në databazën e gjendjen civile, falë lidhjes me sistemin e QKR-së (një tjetër shërbim i ri që prej Janarit 2015), dhe verifikimin e të dhënave të regjistruara si biznes në QKR (biznes ekzistues).

Me krijimin e profilint qytetari/subjekti, mund të vijojë të marrë shërbimin elektronik për të cilin është i interesuar.

Për më shumë vizitoni portalin: www.e-albania.al

Foto