Procedurat Publike Konkurruese

 

 

Procedurat publike konkurruese të realizuara gjatë 12(dymbëdhjetë) muajve të fundit  sipas listes se me poshtme

 

  1. Procedurat publike konkurruese të realizuara gjatë 12(dymbëdhjetë) muajve të fundit(Maj 2018-Maj 2019)jane:

 

 

 

RREGJISTRI  I  REALIZIMIT  TE  PROKURIMEVE  PUBLIKE     

       

Maj-Dhjetor

VITI 2018

             

(ne 000 leke)

     

Nr.rend.

Artik. Shpenz. Buxh…