Procedurat Publike Konkurruese

 

 

Procedurat publike konkurruese të realizuara gjatë 12(dymbëdhjetë) muajve të fundit  sipas listes se me poshtme

 

  1. Procedurat publike konkurruese të realizuara gjatë 12(dymbëdhjetë) muajve të fundit(Maj 2018-Maj 2019)jane:

 

 

 

RREGJISTRI  I  REALIZIMIT  TE  PROKURIMEVE  PUBLIKE     

       

Maj-Dhjetor

VITI 2018

             

(ne 000 leke)

     

Nr.rend.

Artik. Shpenz. Buxhetore

Objekti i prokurimeve

Autoriteti kontraktor

   Fondi I Parashikuar pa tvsh

   Fondi 1 Realizuar pa tvsh

Koha e zhvillimit të tenderit

Procedura e prokurimit

Firma fituese

Investime

 Shpenzime 

Investime

 Shpenzime 

1

6020100

Blerje letër + kancelari

QKB

 

            774,493

 

                596,000

Prill+ Korrik 2018

Blerje me vlera te vogla

Infosoft Office

2

6020200

Materiale pastrimi ngrohje  etj.

QKB

 

            416,667

 

                267,820

Shtator 2018

Blerje me vlera te vogla

Dimex shpk

3

6020300

Bl.boje printeri

MB

 

         3,750,000

 

             3,719,073

Dhjetor 2018

Blerje e Perqendruar

Infosoft Office

4

6020900

Mat/Furniz.tjera zyre pergj.

QKB

 

              83,333

 

                  80,500

Dhjetor 2018

Pa prokurim

Sonja Dervishi

5

6021001

Uniforma e veshje speciale

QKB

 

            800,000

 

                784,000

Dhjetor 2018

Blerje me vlera te vogla

Blerina Sadiku

6

6021010

Materiale specifike(NIPTE)

QKB

 

            800,000

 

                778,900

Nentor 2018

Blerje me vlera te vogla

F.L.E.SH shpk

7

6021099

Materiale hidraulike

QKB

 

            100,000

 

                  98,850

Nentor 2018

Pa prokurim

Kalia shpk

8

6022010

Shërbime Printimi dhe Publikimi

QKB

 

            208,417

 

                208,250

Tetor 2018

Blerje me vlera te vogla

Univers Reklama

9

6022099

Sherbime te tjera

QKB

 

            100,000

 

                  25,417

Korrik 2018

Pa prokurim

Sokol Rrokaj, L Baci

10

6022099

Sherbimi Lan To Lan(5.491.200 leke)

AKSHI

 

         4,576,000

 

             3,919,769

Maj-Dhjetor 18

Blerje e Perqendruar

Advanced Busines Solutions

11

6022099

Sherbim dizinfektimi

QKB

 

            100,000

 

                  99,600

Dhjetor 2018

Pa prokurim

Fran Dedndreaj

12

6023100

Shp. Karburanti per gjeneratorin

QKB

 

            100,000

 

                  95,833

Dhjetor 2018

Pa prokurim

Kastrati

13

6025300

Mirëmbajtje ndertesa(larje vetrata)

QKB

 

            100,000

 

                  98,925

Maj 2018

Pa prokurim

Fran Dedndreaj

14

6025300

Mirëmbajtje ndertesa(riparime tarace)

QKB

 

            100,000

 

                  99,600

Dhjetor 2018

Pa prokurim

E.K.A shpk

15

6025300

Mirëmbajtje ndertesa(lyerje)

QKB

 

            100,000

 

                  99,900

Dhjetor 2018

Pa prokurim

Herjol Xhagolli

16

6025300

Mirëmbajtje ndertesa(rashinim parketi)

QKB

 

            100,000

 

                  83,125

Dhjetor 2018

Pa prokurim

Karafile Zogu

17

6025500

Shp. Miremb. paisje (zjarrfikse)

QKB

 

              41,667

 

                  34,167

Dhjetor 2018

Pa prokurim

Vjollca logu

18

6025500

Miremb. Kond., ashensore, gjenerator

QKB

 

            784,493

 

                203,667

 Shtator

Blerje me vlera te vogla

Isobar Construction, L Baci

19

6025800

Mirembajtje programi ALPHA WEB

QKB

 

            250,000

 

                180,000

Tetor 2018

Blerje me vlera te vogla

IMB

20

2310000

Blere autoveture

MB

         2,490,000

 

      2,466,667

 

Dhjetor 2018

Blerje e Perqendruar

Hyundai

21

2310000

Detyre Projektimi

QKB

            100,000

 

           83,333

 

Dhjetor 2018

Blerje me vlera te vogla

Merita Hysi

22

2314130

Rikonstruksion zyre

QKB

            800,000

 

         719,500

 

Dhjetor 2018

Blerje me vlera te vogla

E.K.A shpk

23

2318100

Paisje zyre (karrike, etj)

QKB

            776,667

 

        650,000

 

Dhjetor 2018

Blerje me vlera te vogla

Top Line

 

 

Artik.602

Pa TVSH

       4,166,667

    13,285,070

    3,919,500

        11,473,395

 

 

 

 

TVSH

          833,333

       2,657,014

       783,900

          2,294,679

 

 

 

 

ME TVSH

       5,000,000

    15,942,084

    4,703,400

        13,768,074

 

 

 

 

RREGJISTRI  I  REALIZIMIT  TE  PROKURIMEVE  PUBLIKE     

       

5 MUJORI I PARE

VITI 2019

         

(ne 000 leke)

 

 (ne 000 leke)

     

Nr.rend.

Artik. Shpenz. Buxhetore

Objekti i prokurimeve

Autoriteti kontraktor

   Fondi I Parashikuar pa tvsj

   Fondi I Realizuar pa tvsh

Koha e zhvillimit të tenderit

Procedura e prokurimit

Firma fituese

Investime

 Shpenzime 

Investime

 Shpenzime 

1

6020100

Blerje letër + kancelari

QKB

 

             774,493.33

 

           596,000.00

Shkurt 2019

Blerje me vlera te vogla

Infosoft Office

2

6020900

Mat/Furniz.tjera zyre pergj.

QKB

 

               83,333.33

 

             50,000.00

Mars 2019

Pa prokurim

PC Store shpk

3

6021099

Materiale hidraulike

QKB

 

             100,000.00

 

             98,630.00

Shkurt 2019

Blerje me vlera te vogla

Osman Hidri, Kalia

4

6022099

Sherbime te tjera( leter murale e adezive)

QKB

 

             100,000.00

 

             76,500.00

Janar 2019

Pa prokurim

Genial shpk

5

6022099

Shp. lule natyrale

QKB

 

             100,000.00

 

           100,000.00

Janar 2019

Pa prokurim

Garden Line shpk

6

6023100

Shp. Karburanti per gjeneratorin

QKB

 

             800,000.00

 

           405,000.00

Prill 2019

Blerje me vlera te vogla

Gega Center GKG

7

6023300

Shp. siguracion mjeti

QKB

 

             800,000.00

 

             81,666.67

Shkurt 2019

Pa prokurim

Ansig sha

8

6024200

Bileta avjoni

QKB

 

             800,000.00

 

             35,236.67

Janar 2019

Blerje me vlera te vogla

Amadeus Travel

9

6025300

Mirëmbajtje ndertesa(rashinim parketi)

QKB

 

             100,000.00

 

             81,375.00

Shkurt 2019

Blerje me vlera te vogla

Karafile Zogu

10

6025300

Mirëmbajtje ndertesa(te tjera)

QKB

 

             600,000.00

 

             94,637.50

Janar 2019

Pa prokurim

Kalia shpk

11

6025500

Mirembajtje Kondicionere

QKB

 

             784,493.33

 

             50,000.00

Shkurt 2019

Pa prokurim

Alb-klima shpk

12

6025500

Mirembajtje ashensor

QKB

 

             100,000.00

 

             43,333.33

Janar 2019

Pa prokurim

Anri Ashensor

13

6025800

Riparim fotokopje, kompjutera, etj

QKB

 

             368,080.00

 

             99,200.00

Mars 2019

Blerje me vlera te vogla

Arben Pendili

14

2310000

Detyre Projektimi

QKB

                   100,000

 

            83,333

 

Prill 2019

Pa prokurim

Merita Hysi

15

2314130

Rikonstruksion Kati I(arkiva e zyrat)

QKB

                   800,000

 

          415,000

 

Maj 2019

Blerje me vlera te vogla

Dhorela Lamce

 

 

Artik.602

Pa TVSH

            900,000.00

       5,510,400.00

  498,333.33

     1,811,579.17

 

 

 

 

 

 

TVSH

            180,000.00

       1,102,080.00

    99,666.67

        362,315.83

 

 

 

 

 

 

ME TVSH

        1,080,000.00

       6,612,480.00

  598,000.00

     2,173,895.00

 

 

 

 

  1. b) Nderkohe sa i perket të dhënave për aktivitetet publike , të programuara për muajin qershor , që kanë lidhje me veprimtarinë e institucionit, jane si me poshte vijon:

 

            -Më datë 06/06/2019, përfaqësues të Qendrës Kombëtare e Biznesit morën pjesë në në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave, në të cilin u prezantua paketa me tre projektligje për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për regjistrimin e biznesit”, në ligjin “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” dhe në ligjin “Për masat kundër financimit të terrorizmit”.

  • Më datë 17/06/2019, përfaqësues të QKB morën pjesë në në seancën parlamentare në të cilën u miratua projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për regjistrimin e biznesit”.

-   Gjatë periudhës 24-28 Qershor planifikohet nënshkrimi në Prishtinë  i marrëveshjes së bashkëpunimit mes Qendrës Kombëtare e Biznesit dhe Agjencisë së Regjistrimit  të Bizneseve të Kosovës (ARBK)

         -Më datë 20/06/2019, përfaqësues të Qendrës Kombëtare e Biznesit do të marrin pjesë në Workshop e katërt të organizuar nga Delegacioni i BE në Shqipëris për projektin  : Asistencë Teknike për përgatitjen e legjislacionit në sektorin hekurudhor.