Application StatusApplication Number Subject name NUIS Application Status Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Date of application Document
LC-0617-07-2009 "GJEDRA" J62904131J Aprovuar LN-0123-07-2009 Modifikuar 16-07-2009   Look
LC-0775-10-2011 GEMINI K24725210B Aprovuar PN-2441-11-2011 Aktive 24-10-2011   Look
LC-3995-04-2012 KUID K63005203O Aprovuar PN-3499-05-2012 Aktive 24-04-2012   Look
LC-4218-05-2012 KUID K63005203O Aprovuar PN-3512-05-2012 Aktive 07-05-2012   Look
LC-7231-12-2012 " EURO GIPS " SH.P.K. K61614004A Aprovuar me miratim në heshtje PN-5190-04-2013 Aktive 13-12-2012   Look
LC-5439-08-2012 " S. A G " K51802003G Aprovuar PN-3960-08-2012 Aktive 01-08-2012   Look
LC-9267-04-2013 "ALBACO SHOES" J61811029V Aprovuar PN-5552-05-2013 Aktive 30-04-2013   Look
LC-5177-09-2010 "ALBMIR" K04005028G Aprovuar PN-0869-10-2010 Aktive 28-09-2010   Look
LC-4654-08-2010 "ALPIN" SHPK K68404710V Aprovuar LN-1975-08-2010 Aktive 10-08-2010   Look
LC-8547-11-2014 "BESA GAZ" J82605859M Aprovuar PN-8521-11-2014 Aktive 05-11-2014   Look

Page 1 from 50